Topkapning og styning af træer

Styning af træer i Storkøbenhavn & Nordsjælland

HVAD BETYDER TOPKAPNING OG STYNING?

I særlige tilfælde kan der være behov for ekstra hård beskæring af træer – også kaldet topkapning eller styning. Ved styning af et træ bliver alle grene/skud skåret tilbage til samme punkt for at give træer en chance for starte forfra og lave nye skud. Styning er ofte brugt ved f.eks. en álle med træer eller en række buske, men også i nogle tilfælde, hvis træerne når en højde man anser for usikker og frygter, at en stærk storm kan blæse dem om kuld.

ER DINE TRÆER BLEVET STYNET FORKERT?

Vær dog opmærksom på, at styningen skal starte mens træerne er unge, hvorefter man kan fortsætte med at styne træerne gentagne gange. Det er ikke anbefalesværdigt at styne gamle træer, da dette vil give risiko for svampe- og infektionsskader, der potentielt kan føre til at træet dør og derfor skal fældes.

Allé med stynede træer
Allé med stynede træer, som gerne skal lave nye skud.

Hvis styning eller topkapning skal udføres korrekt anbefales det, at man ikke fjerner mere end 25-30% af den grønne krone. Således bibeholdes nok blade til at skaffe næring til træet. Desuden beskytter bladene træets bark mod pludselig overeksponering mod solen, hvilket ellers kan give solskader på træet.

VANRIS SOM FØLGE AF STYNING

Som følge af styning vil der ofte opstå vanris (oldnordisk, betyder “forkerte skud”). Det er træets panikreaktion på pludselig at miste en stor del af bladmassen.

Med vanris skal man være opmærksom på, at de kun hæfter i overfladen på barken og dermed ikke sidder særlig godt fast på selve træet. Det gør dem til dødsfælder, da de på visse træsorter kan vokse sig meget store og tunge. Det øger risikoen for de nye grene (vanris) knækker af og forårsager skade på mennesker og omgivelser.

Et stynet træ er at betragte som et vansiret træ. Det vil aldrig genvinde sin naturlige skønhed og symmetri. Landskabet og ikke mindst ejeren er frarøvet et meget værdifuldt aktiv på sin grund.

VI VEJLEDER OM TOPKAPNING OG STYNING AF ALLE TRÆSORTER

Overvejer du topkapning eller styning af dine træer, så lad os vejlede i processen. Visse træsorter tåler ikke styning, da de laver få nye skud, og som nævnt ovenfor er der mange andre negative sideeffekter af styning. Vi vejleder bl.a. hvis du overvejer:

 • Topkapning af birketræer
 • Topkapning af thuja
 • Styning af lindetræer
 • Topkapning af fyrretræer
 • Topkapning af grantræer
 • Styning af bøgetræ
 • Topkapning af birketræ
 • Topkapning af egetræ

TOPKAPNING ER EN KORTSIGTET LØSNING

Stynet træ i have
Stynet træ i have med ufærdig krone.

En nabo med en motorsav eller den lokale havemand vil måske anbefale topkapning eller styning af dine træer og give dig et godt tilbud på det. Det kan klares hurtigere og derved billigere i øjeblikket, men de faktiske omkostninger vil være markant større:

 • Ejendommen kan miste sin værdi
 • Der kan være store omkostninger ved fældning og bortskaffelse, når træet dør
 • Tab af andre træer og buske, der bukker under pga. ændrede lysforhold
 • Risiko for skader på personer og omgivelser
 • Øgede fremtidige omkostninger ifm. beskæring af ustabil krone og svækkede sektioner af træet. I sidste ende kan en kostbar fældning være nødvendig, da træet er så svækket, at det ikke er muligt at klatre i. Dermed skal der i stedet benyttes en kostbar lift og andet specialudstyr.

VI ANBEFALER I STEDET KRONEREDUKTION OG BESKÆRING AF TRÆER

Går du med tanker om at få beskåret dit træ anbefaler vi en såkaldt kronereduktion i stedet for styning. Det er en sund og langt mere langtidsholdbar løsning, som i sidste ende giver dig det smukkeste træ mange år frem. Vores fagfolk er uddannede og benytter en særlig klatreteknik til at beskære dit træ på en sikker og effektiv måde.

Vil du have et tilbud på kronereduktion/beskæring af træer?