Persondatapolitik

Gældende pr. 1. februar 2024

Hos HomeBob A/S bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores persondatapolitik, kan du finde information om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du anmoder om et tilbud, er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, sociale medier mv.

Kontakt og persondataansvarlig

HomeBob A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du anmoder om et tilbud, er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, sociale medier mv. Du kan til enhver tid rette henvendelse via nedenstående.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om “Den registreredes rettigheder” først.

Firma:

HomeBob A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Mail: info@homebob.dk
CVR: 38832840

Persondataansvarlig:

Kasper Hvid
Mobil: 50941717

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af din relation til os, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Du kan herunder folde overskrifterne ud for at læse, hvad der gælder for det specifikke område.

Når man ringer til os for at få et tilbud
Når man benytter vores hjemmeside
Når man benytter en kontaktformular på hjemmesiden
Når man tilmelder sig vores nyhedsbrev på hjemmesiden
Når man er kunde hos os
Når man besøger vores Facebook-side

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er ‘databehandlere’ for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Dvs. de data som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada – dog kun, hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

Deling af Personoplysninger med Nordic Insurance Group:

I forbindelse med vores samarbejde med Nordic Insurance Group videregives dine personoplysninger til dem med det formål at lette deres service og formidling af forsikringer til dig som kunde. Vi forsikrer, at dine oplysninger behandles med højeste grad af fortrolighed og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Kontakt os venligst ved spørgsmål om denne oplysningsoverførsel eller vores behandling af dine personoplysninger.

Den registreredes rettigheder

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail på info@homebob.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre, at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterlaves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker, at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Man er altid velkommen til at henvende sig til HomeBob, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

Opdatering af vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 1.2 og er gældende fra 1. februar 2024.

Historik over ændringer til persondatapolitikken fremgår herunder:

  • Version 1.0 – Gældende fra 1. september 2017 –
  • Persondatapolitik offentliggjort
  • Version 1.1 – Gældende fra 1. marts 2019
  • Version 1.2 – Gældende fra 1. februar 2024