Reglerne om klipning af hæk

Her kan du blive klogere på hegnsloven i forhold til hækklipning

Vidste du, at der findes regler for din hæk? Vi har på denne side samlet de vigtigste regler fra hegnsloven, så du som hækejer ved, hvad du skal opmærksom på.

Hvad er hegnsloven?

Hegnsloven beskriver de rettigheder og pligter du og din nabo har i forhold til at opsætte, ændre og vedligeholde egne og fælleshegn. Nu tænker du sikkert, hvad hegnsloven har med min hæk at gøre? Men faktisk er det sådan, at hegnsloven dækker over mange forskellige udformninger som
f.eks. en hæk, et plankeværk, pilehegn, trådhegn og en mur. Hegnsloven træder i kræft, hvis du er uenig med en nabo om et hegn eller hvis der er særlige regler i lokale planer eller servitutter for dit område.

Hegnsloven skelner mellem 3 typer hegn: fælleshegn, eget hegn og indre hegn:

  • Fælleshegn – det hegn, der står mellem to grunde.
  • Eget hegn – det hegn, der står på egen grund langs skellet, men i en afstand op til 1,75 meter.
  • Indre hegn – det hegn, der ikke følger skellinjen eller som står mere end 1,75 meter fra skellet (loven gælder ikke indre hegn).

Reglerne for fælleshegn

I princippet må hækken mellem dig og din nabo være så høj eller lav som I ønsker det, men hvis I er uenige, så skal I følge reglerne i hegnsloven. Ifølge hegnsloven må højden på en hæk højst være 2 meter. Hvis ikke I kan blive enige om udformningen, deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af en fælleshæk, så skal I ligeledes følge reglerne i hegnsloven. Du kan læse meget meget om, hvad der gør sig gældende på hegnsloven.dk.

Reglerne for eget hegn

I følge hegnsloven må en hæk inde på din egen grund være så høj som fælleshegnet/hækken, plus afstanden til skellet. Det vil sige hvis hækken er 2 meter høj og står din hæk 70 centimeter fra skellet, så må den være 2,7 meter høj. Dog må din hæk ikke tage lys, luft eller udsigt fra de naboer, der bor omkring dig.

Reglerne for hegn mod vej

Hvis du har en hæk ud til offentlige områder, så må den ikke genere forbipasserende eller for udsynet ved vejkryds eller sving for trafikanter. Hvis en hæk er til gene, kan kommunen pålægge dig at klippe hækken, og hvis du overholder tidsfristen, kan de få den klippet den på din regning.

Hvad er et skel?

Et skel markerer den retlige gældende grænse for din egen matrikel til naboen eller til en offentlig vej. Hvis der er opsat skelpæle er det nemt nok at se, hvor skellet går, men ellers kan du kan se det på et matrikelkort. Hvis du og din nabo er i tvivl om skellets beliggenhed, kan man foretage en skelretablering. Der rekvireres en landinspektør til at afsætte skellet i overensstemmelse med matriklens oplysninger. Det er meget vigtigt, at du som husejer ved, hvor skellet er, inden du f.eks. begynder at plante en ny hæk.

Hæk i skel mellem to naboer

Hvad er et hegnssyn?

Et hegnssyn er dem, der træder til, hvis du som nabo ikke kan blive enig om en hæks opsætning, ændringer og vedligeholdelse. Du henvender dig til din kommune, som sender lokale til at tage ud for at se på sagen. Et hegnssyn nedsættes af kommunen og består af tre uvildige personer, som så vidt muligt vil forsøge at mægle mellem partnerne. Hvis ikke de kan nå til enighed, så er det hegnsynet, der vil afgøre sagen. Det er dog ikke gratis at få hegnsynet til at gå ind i sagen, faktisk ligger prisen på omkring de 1900 kroner, og det er som regel den tabende part, der skal betale. Det kan godt betale sig at holde sig gode venner med sin nabo, læs mere om hækklipning og godt naboskab.

Hegnsloven gælder ikke i Københavns kommune

Hegnsloven gælder ikke i Københavns Kommune, og derfor bør du undersøge kommunens lokale vedtægter eller rådføre dig inden du vil opsætte eller udskifte en hæk.

Har du brug for hækklipning?

Det kræver tid at vedligeholde hækken og orker du ikke at skulle sætte dig ind i, hvordan du klipper din hæk, så er der hjælp at hente. Hos HomeBob kan vi hjælpe dig med at klippe og beskære din hæk, uden du selv skal gøre noget. Vores professionelle fagfolk ved alt om de mange forskellige hæktyper deres findes og sørger for, at de bliver klippet og beskåret på den helt rigtige måde. 

Må vi give dig et tilbud på hækklipning?