Hækklipning og godt naboskab

Der er regler du bør følge inden du klipper en fælles hæk til en nabo

En fælles hæk mellem naboer er ofte en af de helt store kilder til nabostridigheder. Vi har derfor valgt at give dig et overblik over de vigtigste regler om hækklipning, så du forhåbentlig kan bevare et godt naboskab.

Reglerne for din nabohæk

I følge hegnsloven, så går en hæk i skel mellem to naboer under reglerne for et “fælleshegn”. Det er som udgangspunkt dig og din nabo som indbyrdes aftaler, hvordan I vedligeholder jeres fælles hæk. Ved uenigheder kan nedenstående følges som vejledning og ellers kan der bestilles et hegnssyn ved din kommune, der afgør retningslinjer. Dog er det ikke gratis at få hegnsynet til at gå ind i sagen. Det kan derfor være værd at overveje, om man ikke skal prøve at blive enige med naboen inden man går ind i en sag, som kan ende med nabokonflikter.

Hvem skal klippe hæk i skel?

Som udgangspunkt skal du dele udgifter og vedligeholdelsesopgaver med din nabo. Du skal derfor sørge få klippet den side af hækken, der vender ind mod din grund. Højden på hækken bestemmer du og din nabo selv, men kan I ikke blive enige, må hækken højst være 2 meter. Vil du gerne vide mere om, hvad der er af regler, kan du læse mere om reglerne om klipning af hæk.

Hvor tit skal du klippe hækken?

Der er ikke nogle regler om, hvor tit hækken skal klippes, så i princippet kan du klippe din side af hækken ligeså ofte du vil. Højden skal du som tidligere beskrevet blive enig med din nabo om. Hvis ikke du kan blive enige med din nabo om, hvor tit toppen skal klippes ned, så vil hegnssynet typisk afgive en afgørelse om, at toppen skal klippes ned til den aftalte højde en gang om året.

Her kan du blive klogere på hvor tit du skal klippe en hæk i skel
Som udgangspunkt er der ikke regler for, hvor tit hækken skal klippes.

Hvad tid må man klippe hæk?

Der findes ingen regler specifikke regler for, hvornår og hvor meget du må støje med haveredskaber. Selvom mange haveredskaber kan larme rigtig meget, så er de ikke reguleret af en lovgivning. Derfor kan du i princippet klippe din hæk på, hvilke som helst tidspunkt på dagen du ønsker.
Vi opfordrer generelt til, at man tager hensyn og ikke klipper hæk på tidspunkter, hvor det er til for meget gene for naboerne.

Nogle grundejerforeninger har dog valgt at lave regler i forhold til støj fra haveredskaber, men det er kun ved støj fra musikanlæg eller lignende, hvor politiet kan træde ind. For at undgå nabokonflikter kan det derfor godt være en god idé at have en dialog med naboen, hvis du ønsker at støje på meget tidlige eller sene tidspunkter af dagen.

Hvad gør du, hvis din nabo ikke klipper hækken?

Det kan være godt for naboskabet at blive enige med din nabo om vedligeholdelse af jeres fælles hæk samt hvor høj den skal være. Hvis ikke du ikke kan blive enig med din nabo, så kan du tage kontakt til din kommune og få hegnsynet til at se på sagen. Et hegnssyn nedsættes af kommunen og består af tre uvildige personer, som så vidt muligt vil forsøge at mægle mellem partnerne. Hvis ikke de kan nå til enighed, så er det hegnssynet, der vil afgøre sagen.

Har du brug for hjælp til hækklipning?

Har du og/eller din nabo brug for hjælp til at klippe eller beskære din hæk, så kan vores professionelle og dygtige fagfolk godt klare opgaven. Vi kører i hele Storkøbenhavn og Nordsjælland og ved alt om, hvordan din hæk skal klippes. Kontakt os og du slipper for alt bøvlet og det hårde arbejde med at klippe og beskære. Vi kan også tage grenaffaldet med, så du slipper for en tur på genbrugsstationen med en masse grenaffald.  

Skal vi hjælpe jer med at holde hækken?